Blog

Trajnim – Skolioza dhe Trajtimi Fizioterapeutik

Skolioza dhe trajtimi fizioterapeutik
Practical Trainings

Trajnim – Skolioza dhe Trajtimi Fizioterapeutik

Trajnim 2 ditore me qellim pergatitjen e e fizioterapisteve ne trajtimin e pacienteve me skolioze.

Lektore: Klejda Tani, PhD.

Datat: 27 – 28 Janar, 2024

Kushton: 8000 Lek

Cfare do te mesoni gjate trajnimit:

  • Skolioza – perkufizimi, klasifikimi, llojet, problematikat e devijimit struktural
  • Metoda Schroth – principet e metodes dhe aplikimi praktik ne skolioza
  • Koncepti Spiradynamik – principet e konceptit dhe aplikimi praktik ne skolioza
  • Dynamic Neuromuscular Stabilization (DNS) – principet e metodes dhe aplikimi praktik ne skolioza

Program Skolioza dhe trajtimi fizioterapeutik

Dita Ora Metodika Subjekti Instruktor
Dita 1
1 9:00 – 10:00 Prezantim teorik Skolioza Klejda Tani
10:00 – 10:30 Demostrim praktik dhe luajtje roli Ekzaminimi i skoliozes
10:30 – 10:35 Diskutim
10:35-10:40 Pushim
10:40 – 11:40 Prezantim Teorik Metoda Dynamic Neuromuscular Stabilization, Metoda Schroth dhe Koncepti Spiraldynamik Klejda Tani
11:40 -11:45 Pushim
11:45 -13:00 Demostrim praktik dhe luajtje roli Skolioza lumbare Klejda Tani
13:00 -13:10 Diskutim
Dita 2
2 9:00 – 10:00 Demostrim praktik dhe luajtje roli Skolioza Torakale Klejda Tani
10:00 – 11:15 Demostrim praktik dhe luajtje roli Skolioza Torako-lumbare
11:15 – 11:20 Diskutim
11:20 -11:30 Pushim
11:30 – 13:00 Demostrim praktik dhe luajtje roli ·         Skolioza Cerviko-torakale

·         Ushtrime komplekse ne pozicionin ulur, ne kembe dhe kuadrupedale per skolioza te formes S dhe C

·         Ushtrimet baze te skoliozes posturale

Klejda Tani
13:00– 13:10 Diskutime dhe Vleresimi perfundimtar i organizimit nga pjesemarresit

 

Ne perfundim te trajnimit do te jeni te afte te aplikoni te treja teknikat e mesiperme dhe kombinimin e tyre ne paciente te ndryshem me skolioze.

Orari i trajnimit 9:00-13:10