Blog

Terapia Manuale ne Disfunksionet Temporomandibulare dhe Kraniomandibulare

Terapia Manuale ne Disfunksionet Temporomandibulare dhe Kraniomandibulare
Practical Trainings

Terapia Manuale ne Disfunksionet Temporomandibulare dhe Kraniomandibulare

Trajnim – Terapia Manuale ne Disfunksionet Temporomandibulare dhe Kraniomandibulare

Data 2 – 3 Dhjetor 2023

Lektore: Msc.Eni Belshi,  MTO, MLD, CMD Therapist

Kushton: 10,000 Lek

Gjate trajnimit do te mesoni:

  • Ekzaminimin te sistemit temporomandibular dhe kraniomandibular
  • CIlat jane disfunksionet kraniomandibulare dhe tempormandibulare dhe nderveprimin e tyre me gjithe trupin
  • Terapine Manuale ne disfunksionet te artikulacionit Temporomandibular
  • Terapine Ushtrimore ne disfunksionet Kraniomandibulare
  • Aplikimin e Kinesiotape ne regjionin cervikal, temporomandibular dhe regjionin torakal.

 

Dita 1 Programi Lektor
9:00-9:15 Arritja dhe regjistrimi i pjesëmarrësve Organizator: Klejda Tani
9:15-10:30 Teori: Anatomia, Fiziologjia artikulacionit temporomandibular, Neuroanatomia Lektor: Eni Belshi
10:30-10:35 Diskutim dhe pyetje  
10:35-10:45 Pauza e kafes

10:45-12:20 Teori: Biomekanika dhe Ekzaminimi i pacientit – Anamneza Lektor: Eni Belshi
12:20-12:30 Diskutim dhe pyetje
12:30-13:30 Pauza e drekës  
13:30-13:50 Teori: Ekzaminimi,testet specifike Lektor: Eni Belshi
13:50-14:45 Praktik: Ekzaminimi i pergjithshem i pacientit, anamneza, inspektim, palpimi, testet specifike Lektor: Eni Belshi
14:45-14:50 Diskutim dhe pyetje  
14:50-15:00 Pauza e kafes  
15:00-15:55 Praktikë: Vazhdimesia e palpimit te muskujve dhe testet specifike Lektor: Eni Belshi
15:55-16:00 Diskutim dhe pyetje – mbyllja e dites se pare  
Dita 2 Programi  
09:00-9:20 Praktikë: Perseritje te testeve Lektor: Eni Belshi
9:20-9:30 Teori : Plani i trajtimit te disfunksioneve temporomandibulare Lektor: Eni Belshi
9:30 – 10:30 Praktik : Plani i trajtimit – trajtim manual dhe teknikat e lirimit te artikulacionit temporomandibular Lektor: Eni Belshi
10:30-10:35 Diskutim dhe pyetje  
10:35-10:45 Pauza e kafes

10:45-12:25 Praktikë: Trajtimi manual i indeve te buta dhe muskujve  rreth artikulacionit temporomandibular – Ushtrime Lektor: Eni Belshi
12:25-12:30 Diskutim dhe pyetje  
12:30-13:30 Pauza e drekës  
13:30-13:40 Teori: Ushtrimet dhe aplikimi i Kinesiotaping Lektor: Eni Belshi
13:40-14:30 Praktikë: Ushtrimet specifike manuale dhe me ndihmen e topit per artikulacionin temporomandibular Lektor: Eni Belshi
14:30-14:35 Diskutim dhe pyetje
14:35-14:45 Pauza e kafes
14:45-15:45 Praktikë: Aplikimi praktik i Kinesiotape rreth artikulacionit temporomandibular dhe qafes Lektor: Eni Belshi
15:45-16:00 Diskutim dhe pyetje perfundimtare Lektor: Eni Belshi
16:00-16:05 Vleresimi i trajnimit nga pjesemarresit
  Mbyllja e trajnimit shperndarja e certifikatave