Blog

Kurs fizioterapie – 5 muaj

Kurs fizioterapie 5 muaj
Practical Trainings

Kurs fizioterapie – 5 muaj

Kursi i fizioterapise i cili eshte 5 muaj ka per qellim ti jap mundesin fizioterapisteve apo studenteve te fizioterapise te mesojne teknika te ndryshme dhe ti zbatojne ato me pacientet e tyre.

Informacione per kursin:

  • Realizohet 100% praktik
  • Kursi eshte 1 here ne jave nga 2 ore.
  • Orari paradite 9:00-11:00
  • Organizohet nga fizioterapistja Klejda Tani Ph.D
  • Kushton 10,000 leke ne muaj.

Per tu regjistruar na kontaktoni ne numrin 069 60 87 652
ose na shkruani ne

Qellimi i kursit eshte te aftesoj fizioterapistet te bejne nje ekzaminim te detajuar fizioterapeutik pacienteve me diagnoza te ndryshme neurologjike, reumatizmale, ortopedike dhe respiratore. Te shkruajne dhe aplikojne praktikisht nje protokoll te mirefillte trajtimi te diagnozave te ndryshme ortopedike, reumatologjike, neurologjike dhe respiratore sipas simptomatologjise perkatese.

Gjithashtu ndihmon te gjithe ata qe duan te pregatiten per provimin e licenses gjermane

Programi praktik i detajuar:

Ekzaminimi i pergjithshem
Ore Tema Specifikime
1 Anamneza Dokumentacioni dhe menyra e marrjes se anamnezes. Bazat e pergjithshme. Sistemi i flamujve.
1 Ekzaminimi Vizual – Inspektim Vleresimi i postures, lekures, muskujit, ekstremitetet. Sistemi i flamujve.
2 Ekzaminimi – Palpim Ekzaminimi i shtyllës kurrizore, pelvis, ekstremitetet, lëkura, muskujt.
2 Antropometria dhe somatometria Matjet antropometrike të ekstremiteteve të sipërme dhe të poshtme, trungut.
2 Goniometria Teknikat e matjes me goniometër për ekstremitetet e sipërme dhe të poshtme, dhe trungu.
2 ROM pasiv dhe aktiv. Ushtrimet kondicioni pasive dhe aktiveper pacientet e hospitalizuar. Pozicionimi ne shtrat Manovrime me pacientin, vlerësimi i shenjave jetësore, transferimet në shtrat. Ushtrimet e kondicionit.
Rehabilitimi i patologjive Osteomuskulare
2 Regjoni Cervikal Diagnoza diferenciale – plan ekzaminimi i detajuar dhe protokolli i trajtimit të dëmtimeve të regjionit Cervikal me teknika miofasciale dhe terapi ushtrimore sipas metodës Dynamic Neuromuscular Stabilization.
2 Regjoni Torakal
2 Regjoni Lumbar
2 Artikulacioni koksofemoral Diagnoza diferenciale – plan ekzaminimi i detajuar dhe protokolli i trajtimit të patologjive reumatologjike dhe ortopedike me teknika miofasciale dhe teknika ushtrimore
2 Artikulacioni i gjurit
2 Kavilja
2 Artikulacioni glenohumeral
2 Berryli dhe kyci i dores
2 Skolioza Ekzaminimi dhe protokolli i trajtimit. Ekzaminimi dhe protokolli i trajtimit me metodën Scroth, konceptin

Spyraldynamik dhe metodën Dynamic Neuromuscular Stabilization

Rehabilitimi i patologjive neurologjike
2 Ekzaminimi Neurologjik Ekzaminimi i nervave kranial, reflekset tendinoze, reflekset patologjike irituese dhe ato te forces, spasticiteti, rigiditeti, ekuilibri etj.
2 Sëmundje të Sistemit Nervor

Qendror

Rast klinik Aksident Cerebrovaskular- plan ekzaminimi i detajuar dhe protokolli i trajtimit me metoden Bobath
3 Sëmundje të Sistemit Nervor

Qendror

Rast klinik dëmtim i palcës kurrizore, skleroza multiple, parkinson – plan ekzaminimi i detajuar dhe protokolli i trajtimit me metodën Bobath
2 Semundje SNP Komprimimi dhe parezat periferike te nervave periferik. Ekzaminimi i detajuar dhe protokolli i trajtimit.
2 Hernia diskale Ekzaminimi i detajuar dhe protokolli i trajtimit me Metodën McKenzie
Rehabilitimi semundjeve Kardio-respiratore
3 Fizioterapia ne Semundjet Obstruktive dhe Restriktive Teknika ekzaminimi dhe protokoll trajtim respirator. Marrja e informacionit mbi Drenazhi Autogjen, Drenazhi Postural, Cikli aktiv i Teknikave te Frymemarrjes.
Fizioterapia ne Semundjet Kardiologjike Protokolli i trajtimit fizioterapeutik i sëmundjeve kardiologjike si Kardiomiopatia, Infarkti i miokardit, Miokarditi, Perikarditi dhe Endokarditi.

Secila teme do te kryhet praktikisht. Materialet teorike do te jene ne dispozicion per cdo teme.