Blog

Trajnim – Teknikat e Masazhit Mjekesor

Teknikat e Masazhit Mjekesor
Practical Trainings

Trajnim – Teknikat e Masazhit Mjekesor

Lektor: Msc. Endrit Mone

Data 

Tarifa: 

Gjate trajnimit do te mesoni:

  • Aplikimin e 4 teknikave te masazhit mjekesor: Masazhin relaksues, Masazhi Sportiv, Masazhi Shiatsu dhe Masazhi Suedez.
  • Aplikimin e teknikave te masazhit mjekesor ne patologjite e trungut si Cervikalgji dhe Lumbalgji
  • Aplikimin e teknikave te masazhit mjekesor ne patologjite osteomuskulare te ekstremiteteve te siperme dhe te poshtme.
  • Aplikimin e teknikave te masazhit mjekesor ne patologjite e kokes dhe migrene.
  • Indikacionet dhe kunderindikacionet e teknikave te masazhit mjekesore
Dita 1 Programi Lektor
9:00-9:15 Arritja dhe regjistrimi i pjesëmarrësve Organizator: Klejda Tani
9:15-10:30 Teori: Teknikat dhe llojet e masazhit mjekesor Masazhi Relaksues, Masazhi Sportiv, Masazhi Shiatsu, Masazhi Suedez Lektor: Endrit Mone
10:30-10:35 Diskutim dhe pyetje Lektor: Endrit Mone
10:35-10:45 Pauza e kafes

10:45-11:45 Praktik: Teknikat dhe llojet e masazhit mjekesor Masazhi Relaksues, Masazhi Sportiv Lektor Endrit Mone, Klejda Tani
11:45-11:50 Diskutim dhe pyetje Lektor: Endrit Mone
11:50-12:50 Praktik: Teknikat dhe llojet e masazhit mjekesor Masazhi Shiatsu, Masazhi Suedez Lektor Endrit Mone, Klejda Tani
12:50-13:00 Diskutim dhe pyetje Lektor: Endrit Mone
13:00-13:50 Pauza e drekës   
13:50-14:10 Teori: Cervikalgji, simptomatologjia dhe efektet e masazhit sipas simptomatologjise. Teknika te ndryshme aplikimi te masazhit mjekesor sipas simptomatologjise. Indikacionet dhe Kunderindikacionet Lektor: Endrit Mone
14:10-15:00 Praktik: Cervikalgji. Teknika te ndryshme aplikimi te masazhit mjekesor sipas simptomatologjise Lektor Endrit Mone, Klejda Tani
15:00-15:05 Diskutim dhe pyetje Lektor: Endrit Mone
15:05-15:15 Pauza e kafes

15:15-15:25 Teori: Lumbalgjia, simptomatologjia dhe efektet e masazhit sipas simptomatologjise. Teknika te ndryshme aplikimi te masazhit mjekesor sipas simptomatologjise. Indikacionet dhe Kunderindikacionet Lektor: Endrit Mone
15:25-16:25 Praktik: Lumbalgjia. Teknika te ndryshme aplikimi te masazhit mjekesor sipas simptomatologjise Lektor Endrit Mone, Klejda Tani
16:25-16:30 Diskutim dhe pyetje– mbyllja e dites se pare Lektor: Endrit Mone
Dita 2 Programi  
09:00-9:15 Teori : Patologjite e kokes, migrena dhe efektet e masazhit sipas simptomatologjise. Teknika te ndryshme aplikimi te masazhit mjekesor sipas simptomatologjise. Indikacionet dhe Kunderindikacionet Lektor: Endrit Mone
9:15-9:55 Praktik Patologjite e kokes, migrena. Teknika te ndryshme aplikimi te masazhit mjekesor sipas simptomatologjise Lektor Endrit Mone, Klejda Tani
9:55– 10:00 Diskutim dhe pyetje Lektor: Endrit Mone
10:00-10:15 Teori : Patologjite e ekstremiteteve te siperme dhe efektet e masazhit sipas simptomatologjise. Teknika te ndryshme aplikimi te masazhit mjekesor sipas simptomatologjise. Indikacionet dhe Kunderindikacionet Lektor: Endrit Mone
10:15-11:15 Praktik Patologjite e ekstremiteteve te siperme. Teknika te ndryshme aplikimi te masazhit mjekesor sipas simptomatologjise Lektor Endrit Mone, Klejda Tani
11:15-11:20 Diskutim dhe pyetje  
11:20-11:40 Pauza e kafes

11:40-12:00 Teori : Patologjite e ekstremiteteve te poshtme dhe efektet e masazhit sipas simptomatologjise. Teknika te ndryshme aplikimi te masazhit mjekesor sipas simptomatologjise. Indikacionet dhe Kunderindikacionet Lektor: Endrit Mone
12:00-13:00 Praktik Patologjite e ekstremiteteve te poshtme. Teknika te ndryshme aplikimi te masazhit mjekesor sipas simptomatologjise Lektor Endrit Mone, Klejda Tani
13:00-13:10 Diskutim dhe pyetje perfundimtare Lektor: Endrit Mone
13:10-13:15 Vleresimi i trajnimit nga pjesemarresit  
  Mbyllja e trajnimit shperndarja e certifikatave